Pokrewne

Cytat


Emeritus - zasłużony.
Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki. Victor Marie Hugo (1802-1885)
Etiam capillus unus habet umbram - nawet pojedynczy włos ma swój cień. Publilius Syrus
Hic Vivi taceant. Hic mortui loguuntur - tu żywi niech milczą. Tu przemawiają zmarli
Dla człowieka zacnego dług jest gorzka niewolą. Przysłowie łacińskie